Assemblin Caverion Group vidareutvecklar kunderbjudandet i sina svenska verksamheter

I syfte att skapa en stark och konkurrenskraftig plattform i Sverige genomför Assemblin Caverion Group en specialisering av sina verksamheter i Sverige och renodlar erbjudandet under respektive varumärke.

Den 5 mars offentliggjordes att Assemblin och Caverion ska kombineras till ett bolag, Assemblin Caverion Group, som sammantaget blir Nordeuropas ledande tekniska service- och installationsföretag. De båda varumärkena Assemblin och Caverion kommer att behållas, och verksamheten i Sverige kommer fortsättningsvis att drivas genom fyra divisioner: Caverion Sverige, Assemblin El, Assemblin VS och Assemblin Ventilation. I syfte att skapa ett tydligt kunderbjudande samt starka, konkurrenskraftiga leveransorganisationer i Sverige kommer Assemblins och Caverions verksamheter att renodlas sinsemellan.

Utgångspunkten för förändringen har varit att tillvarata de styrkor som finns i Assemblins och Caverions befintliga verksamheter. De tre divisionerna under varumärket Assemblin fortsätter med projektuppdrag och viss grundservice medan Caverion Sverige fokuserar på teknisk Facility Management och avtalsservice.  

"Vi vill göra vårt gemensamma erbjudande tydligt för våra kunder och utveckla effektiva och fokuserade leveransorganisationer. Caverion har en mycket stark service- och FM-verksamhet samtidigt som Assemblin har byggt upp en framgångsrik organisation för installation och service. Detta vill vi dra nytta av, och tillsammans utveckla smarta, digitala och hållbara tekniska tjänster och lösningar som följer våra kunders livscykel", säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin Caverion Group.

Organisationsförändringarna är föremål för fackliga förhandlingar och den nya organisationen träder i kraft under hösten.

För mer information och kontakt
Fredrik Allthin, SVP och vd Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10
Andreas Aristiadis, SVP och vd Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12
Håkan Ekvall, SVP och vd Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 70 935 99 77
Uno Lundberg, SVP och vd Caverion Sverige, uno.lundberg@caverion.com, +46 70 497 41 13
Åsvor Brynnel, SVP Kommunikation, HR och hållbarhet, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,7 miljarder kronor och drygt 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av cirka 21 500 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Läs mer på assemblincaverion.com.