Vd-bloggen: Tack för i år, nu laddar vi för nya stordåd

I det stora perspektivet blev 2023 ett ganska mörkt år där nyhetsrapporteringen präglades av konflikter, våld och naturkatastrofer. Konjunkturläget förvärrades, vilket i kombination med prishöjningar och höga räntor blev en utmaning för många. Även installationsbranschen påverkades i viss utsträckning även om vi totalt sett klarade oss relativt bra.

Vi kan konstatera att bostadsbyggandet i hela Norden tvärnitade och att marknadsläget för kommersiella fastigheter och grön teknik försvagades lokalt, men samtidigt var efterfrågan på samhälls- och industribyggnader stark.

När jag blickar tillbaka på 2023 så kan jag konstatera att vi förvisso har haft lokala utmaningar, men att vi totalt sett har tuffat på bra. I vår strävan att vara branschens bästa installationsbolag har vi fortsatt utveckla vårt erbjudande. Under året lanserade vi ett nytt solcellskoncept (Assemblin Solar), ett breddat energieffektiviseringskoncept och ett nytt energiuppföljningssystem i EcoGuards molnplattform Curves. VI har också fortsatt vår digitaliseringsresa, bland annat genom lansering av en ny, modern medarbetarplattform och ett ökat nyttjande av ett digitalt verktyg för produktionsuppföljning i realtid. Detta ger oss och våra kunder möjlighet att följa vårt arbete online vilket ger bättre överblick och kontroll.

Vår övergripande ambition är att åstadkomma ett hållbart värdeskapande såväl för våra medarbetare, kunder och investerare som för omvärlden. Den självklara utgångspunkten är att vi har ett långtgående ansvar för den verksamhet vi bedriver och hur vi påverkar vårt samhälle och miljön. Under 2023 har vi därför också gjort satsningar inom hållbarhetsområdet, bland annat genom att öka andelen elbilar samt stärka vår kompetens inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkningar och återbruk. Vi har deltagit i flera pilotprojekt som genererat viktiga insikter som vi tar med oss framåt.

På Assemblin tror vi starkt på drivkraften och dynamiken som uppstår i en decentraliserad verksamhet, och den naturliga utgångspunkten i vår affär är därför den lokala verksamheten. Samtidigt har vi ett gemensamt ramverk som tydliggör vårt etiska förhållningssätt, minimistandarder inom viktiga områden, gemensamma principer och vår kultur. Under 2023 genomfördes en kulturell genomlysning av verksamheten, och jag är mycket stolt över att kunna konstatera att vi har en organisation som bygger på samhörighet, gemenskap och respekt. Det finns också en stark framtidstro i bolaget och den ska vi ta med oss in i 2024 och i vårt fortsatta arbete med att skapa marknadens bästa installationslösningar och på så sätt även leverera marknadens bästa resultat.

Stockholm i december 2023,

Mats Johansson,

Vd och koncernchef, Assemblin