Vd-bloggen: Nu skiljs agnarna från vetet – se till att din partner har ordnad ekonomi

En partner med koll på läget och ekonomi i ordning är önskvärt i privatlivet. Och precis samma sak gäller yrkesmässigt, inte minst i val av underentreprenörer. I en vikande konjunktur blir det smärtsamt tydligt vilka bygg- och installationsföretag som står pall – och vilka som inte gör det.

En partner med koll på läget och ekonomi i ordning är önskvärt i privatlivet. Och precis samma sak gäller yrkesmässigt, inte minst i val av underentreprenörer. I en vikande konjunktur blir det smärtsamt tydligt vilka bygg- och installationsföretag som står pall – och vilka som inte gör det.

Vi befinner oss i en lågkonjunktur, vilket vi alla är väl medvetna om. Detta gäller även bygg- och fastighetsbranschen, i synnerhet bostadsbyggandet.

Även om man själv är stadd vid god kassa och känner sig trygg i sin roll som beställare eller entreprenör kan en underentreprenörs konkurs bli riktigt kännbar. Enligt en artikel i Byggindustrin nyligen kan en sådan konkurs kosta upp till det tiodubbla mot värdet i kontraktet.

Det finns flera anledningar till att en aktörs konkurs kan bli kostsam för de andra inblandade i ett byggprojekt. Den kan medföra viten på grund av förseningar och svårigheter att hitta en ersättare. Beställaren kan också behöva ha kontakter med konkursförvaltare som kräver tid och energi. Dessutom kanske inköpt material är en del av konkursboet, med tvistigheter och annat stök som följd.

Det är tyvärr vanligt att installatörsföretag drabbas då byggföretag går i putten, eftersom vi ofta är leverantörer just till byggare. I detta läge underlättar det att vara en stor aktör med finansiella muskler. Det är också viktigt att ha en decentraliserad och flexibel organisation med lokalkontor som ligger nära den lokala marknaden, och som snabbt kan anpassa sig till förändringar i efterfrågan. Detta ger förutsättningar för en mer stabil utveckling och uthållighet.

Samtidigt vill jag poängtera att även mindre, välskötta bolag som agerar professionellt och har förtroende bland beställare och finansiärer kan navigera rätt i lågkonjunkturen, det är jag övertygad om.

Ytterst handlar det om kvalitet, i det vi levererar men också i att kunna ta en kundförlust, resa sig, borsta av sig och gå vidare. Helt enkelt att själv vara en partner med ordnad ekonomi och koll på läget.

Stockholm, oktober 2023

Mats Johansson,

vd och koncernchef Assemblin