Vd-bloggen: solenergi hetast i Almedalen - men vi måste också gräva där vi går

Förra veckan tillbringade jag några varma dagar i Almedalen. Energifrågan i allmänhet och sol i synnerhet var på mångas läppar. Vi installatörer står mitt i omvandlingen. Det är kul så klart, men vi i branschen har ju alltid jobbat med energi på olika sätt. Och nu har vi blivit något av rockstars, som en kollega nyligen uttryckte det.

Vi var alla överens om att energislaget är fantastiskt, men att det inte är den enda lösningen på vårt snabbt ökande energibehov. Snarare är solenergi en viktig del, jämte andra, i en mix - ett system - som innefattar digitalisering, energigemenskaper, flera energislag samt inte minst lagring.

Våra största fastighetsägare har hållit på länge och ligger långt fram när det gäller solel i sina bestånd. Men uppåt 90 procent av Sveriges fastigheter ägs av mindre fastighetsägare och dem vill vi på Assemblin nå ut till. Och det har vi goda förutsättningar att göra eftersom vi finns över hela landet.

Nu sjunker priserna på utrustningen och här finns en enorm potential.

Det absolut viktigaste just nu att energieffektivisera befintligt bestånd. Det finns lågt hängande frukter till exempel i form av IMD, energioptimering, styr och regler, helt enkelt skruva på och utveckla de vi redan har.

Fastighetsägarna på plats påminde också om vikten av övervakning och underhållsperspektivet, det är inte bara att sätta upp utrustningen. Man måste lära sig drifta, mäta och hitta system för rapportering av data, för att bara ta några exempel.

Ibland kan branschen sakna initiativ från politiken. Krav på energieffektivisering, grönt ROT-avdrag och främjande av energigemenskaper var några av branschens önskemål till våra folkvalda. Enklare tillståndsprocesser skulle underlätta för många, och det ligger just nu ett förslag i form av Miljöprövningsutredningen hos regeringen som handlar om just det.

Så i höst, när soltimmarna blir färre, har vi som brinner för energifrågan mycket att fortsätta driva framåt tillsammans. Men till dess hoppas jag att ni får soliga och lata dagar.

En njutbar sommar önskar jag er alla!

Stockholm, juli 2023

Mats Johansson, 
vd och koncernchef Assemblin