Triton Fund IV avyttrar Assemblin till Triton IV Continuation Fund

Assemblins huvudägare Triton har slutfört försäljningen av en portfölj med fyra företag, däribland Assemblin, från Triton Fund IV till en nybildad fond, Triton IV Continuation Fund.

Såväl Triton Fund IV som Triton IV Continuation Fund är fonder som rådges av Triton, och transaktionen ändrar därför inte Assemblins övergripande styrning, styrelsesammansättning eller strategi.

Även om inget beslut har fattats utvärderar Assemblin i samband med överföringen av ägarskapet till den nya fonden också fördelarna med att refinansiera sin befintliga kapitalstruktur.

För mer information, besök www.triton-partners.com

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.