Nu startas den fjärde omgången av Assemblins kvalificerade ledarutbildning

Assemblin vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare för branschens bästa medarbetare, och kompetensutveckling är därför en prioriterad fråga. För fjärde gången startas nu det koncerngemensamma ledarskapsutvecklingsprogrammet för chefer, skräddarsytt för Assemblins verksamhet.

För att kunna utveckla och leverera branschens bästa lösningar arbetar Assemblin aktivt för att attrahera, utveckla och behålla branschens bästa medarbetare. Det görs på flera sätt, främst genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och spännande projekt i en sund, stimulerande och god arbetsmiljö, men också genom att erbjuda kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter. I varje affärsområde finns därför väl utvecklade kompetensutvecklingsprogram, men också gemensamma spetsutbildningar inom ramen för Assemblin Academy. En av hörnstenarna är Assemblin Talent Program (ATP), en skräddarsydd ledarskapsutbildning som utvecklats i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

– ATP är en unik utbildning, skräddarsydd för vår verksamhet. Programmet är uppbyggt kring viktiga ledarskapsteman som deltagarna jobbar med på konkreta sätt. Responsen från de tidigare deltagarna har varit mycket god, och de uppskattar att de fått insikter och praktiska verktyg för att kunna utveckla sitt ledarskap – och därmed Assemblin som bolag. Det koncerngemensamma programmet ger också deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och bredda sitt kontaktnät vilket stärker vår kultur och förbättrar våra processer, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

Programmet startade i slutet av mars och löper över ett år.

För mer information, kontakta:
Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.