Assemblins finansiella delårsinformation Q3 (januari – september) 2023

Ett stabilt tredje kvartal.

”Assemblins fortsätter att leverera en lönsamhet som ligger stabilt på en god nivå. I tredje kvartalet uppgick justerad EBITA-marginal till 6,7 (6,7) procent vilket bidrog till att vi nu har en justerad EBITA-marginal på rullande tolvmånadersbasis på 7,1 (7,0) procent.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin

Tredje kvartalet (juli – september) 2023

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 8,6 procent till 3 265 (3 006) MSEK, varav 2,5 procentenheter var organisk tillväxt, 4,9 var förvärvsdriven och 1,2 valutadriven.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 219 (200) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 6,7 (6,7) procent. Jämförelsestörande poster var -2 (-1) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till -100 (71) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 642 (2 629) MSEK.
 • I juli förvärvades ett Stockholmsbaserat elinstallationsbolag med 20 medarbetare och en årsomsättning på cirka 35 MSEK.

Perioden (januari – september) 20231)

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 11,5 procent till 10 695 (9 588) MSEK, varav 5,8 procentenheter var organisk tillväxt, 5,1 förvärvsdriven och 0,7 var valutadriven.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 715 (624) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,7 (6,5) procent.  Jämförelsestörande poster var -27 (-6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -44 (231) MSEK.
 • Orderingången ökade till 9 831 (9 568) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 9 144 (9 672) MSEK.
 1. Den Finansiella delårsinformation som presenteras i detta dokument återspeglar den finansiella och operativa utvecklingen av koncernen med moderbolaget Assemblin Financing AB (tidigare Assemblin Group AB) för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02 och därefter koncernen med moderbolaget Assemblin Group AB (fd Apollo Swedish Bidco AB) för perioden 2023-05-03 – 2023-09-30.

Hela den finansiella delårsinformationen (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 3 november klockan 9:30 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=D330C2CE-D402-452C-A37C-C34F2C40CB00

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://register.vevent.com/register/BI29de1a03c6d4494ca59a97df87428eac

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Finansiell helårsinformation januari – december 2023 23 februari 2024
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 April 2024
Finansiell delårsinformation Q1 januari – mars 2024 8 maj 2024
Finansiell delårsinformation Q2 januari – juni 2024 juli 2024
Finansiell delårsinformation Q3 januari – september 2024 november 2024

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring delårsinformationen, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.