Assemblins delårsrapport Q1 (januari – mars) 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Ett starkt första kvartal på en fortsatt god marknad

”Vi har en hög produktionstakt i hela verksamheten och omsättningen ökade med 18,4 procent till 3 654 (3 086) MSEK, vilket innebär att vi på årsbasis nu omsätter drygt 14 mdSEK.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin


Första kvartalet (januari – mars) 2023

  • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 18,4 procent till 3 654 (3 086) MSEK, varav 12,1 procentenheter var organisk tillväxt, 5,9 var förvärvsdriven och 0,4 var valutadriven.
  • EBITA ökade till 229 (158) MSEK och EBITA-marginalen stärktes till 6,3 (5,1) procent.
  • Justerat EBITA-resultat ökade till 241 (176) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,6 (5,7) procent.  Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -13 (-18) MSEK.
  • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 219 (138) MSEK.
  • Kvartalets resultat ökade till 88 (44) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 3 213 (3 544) MSEK.
  • Orderstocken vid kvartalets slut uppgick till 9 115 (9 922) MSEK.
  • Fem förvärv med totalt 254 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på 347 MSEK genomfördes.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 5 maj klockan 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast.

För att delta i webcasten, använd följande länk (vänligen registrera dig i förväg):
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=33D6E6EB-D519-4980-85A5-2D067F50C148

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://register.vevent.com/register/BI6cb984b010924f249978cf51f3e84f80

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2 januari – juni 2023 14 juli 2023
Delårsrapport Q3 januari – september 2023 3 november 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2023 23 februari 2024
Delårsrapport Q1 januari – mars 2024 8 maj 2024

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.