Assemblins bokslutskommuniké 2022

Stark organisk tillväxt och stabil lönsamhet

Regulatoriskt pressmeddelande

”Assemblin är idag ett väl fungerande bolag med kompetenta och engagerade medarbetare, och min bedömning är att det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2022

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 17,7 procent till 3 933 (3 342) MSEK, varav 11,9 procentenheter var organisk tillväxt, 4,1 var förvärvsdriven och 1,7 valutadriven.
 • EBITA ökade till 342 (298) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 8,7 (8,9) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 316 (286) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 8,0 (8,6) procent. Jämförelsestörande poster var +25 (+12) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 334 (272) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till 159 (160) MSEK.
 • Orderingången ökade till 3 581 (3 439) MSEK.
 • Tre förvärv med totalt 59 medarbetare och en årsomsättning på cirka 96 MSEK slutfördes.

Helåret (januari – december) 2022

 • Nettoomsättningen för helåret ökade med 26,1 procent till 13 521 (10 721) MSEK, varav 12,6 procentenheter var organisk tillväxt, 12,2 förvärvsdriven och 1,3 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 960 (728) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,1 (6,8) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 940 (758) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 7,0 (7,1) procent. Jämförelsestörande poster var +20 (-31) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 889 (659) MSEK.
 • Årets resultat ökade till 390 (322) MSEK.
 • Orderingången ökade till 13 167 (11 258) MSEK.
 • Orderstocken vid årets slut ökade till 9 535 (9 370) MSEK.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 23 februari klockan 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast.

För att delta i webcasten, använd följande länk (vänligen registrera dig i förväg):
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=C9FCF149-0189-4F60-92D7-A33C300B7EB8

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion: https://register.vevent.com/register/BIea67edabd215414fbeb69c6aa77a5d66

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1 januari – mars 2023 5 maj 2023
Delårsrapport Q2 januari – juni 2023 14 juli 2023
Delårsrapport Q3 januari – september 2023 3 november 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2023 februari 2024

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.