Assemblins Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022 har publicerats

Den publika Års- och hållbarhetsredovisningen beskriver Assemblins verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2022, och finns nu tillgänglig som digital version på Assemblins webbsida.

Regulatoriskt pressmeddelande

Förutom den legala årsredovisningen innehåller publikationen en hållbarhetsrapport samt en bolagsstyrningsrapport. Strukturen på hållbarhetsrapporten är ny och har anpassats till det internationella rapporteringsformatet GRI 2021.

Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska i digitalt format på vår hemsida:

Svensk version: https://www.assemblin.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Engelsk version: https://www.assemblin.com/investors/financial-reports/

Rapporten finns också att beställa som trycksak via kommunikation@assemblin.se.

För mer information, kontakta:
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70-600 73 21

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.