Assemblin säljer dotterbolaget Totalplåt

Assemblin Ventilation avyttrar Totalplåt i Sverige AB (”Totalplåt”), med 26 medarbetare och en årsomsättning motsvarande cirka 45 MSEK, till Areco.

Erbjudande

Totalplåt driver två verkstäder i Malmö och Linköping som tillverkar rektangulära ventilationstrummor. Bland kunderna finns flera installationsbolag i södra och mellersta Sverige där Assemblin Ventilation är den största. Totalplåt har haft en positiv utveckling och har ett gott rykte på marknaden, men för att renodla sin verksamhet har Assemblin Ventilation beslutat att avyttra verkstäderna. Köpare är Areco, en av Nordens ledande byggplåtstillverkare.

”Totalplåt har en stabil verksamhet och har ett gott rykte på marknaden, men för att kunna fokusera fullt ut på installations- och serviceverksamheten har vi valt att avyttra våra verkstäder. Vi är mycket glada över att Totalplåt kan fortsätta sin resa tillsammans med Areco. Jag är övertygad om att detta blir en bra lösning som gynnar såväl Totalplåt, Totalplåts medarbetare och oss som kund”, säger Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef för Assemblin Ventilation.

För mer information, kontakta:
Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef i Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 10 452 72 63

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.