Assemblin i nytt multitekniskt hållbart projekt i äldreboende

Ett nytt installationsuppdrag inom omsorgsboende har tilldelats Assemblin i Borlänge. Äldreboendet Tunagården ska renoveras och byggas till och Assemblin utför installationer för el, värme, sanitet, ventilation, sprinkler och automation. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 55 miljoner kronor.

Nya Tunagården växer från 3 625 kvm till 7 140 kvm och får därmed totalt 80 lägenheter samt nya ytor för hemtjänst, storkök och teknik. Miljömålen i projektet är högt ställda och omfattar LEED Gold och nollCO2. Stommen i tillbyggnaden består av miljövänligt KL-trä. Produktionsstarten är planerad till sommaren 2023 och inflyttning sker under 2025. Österling Bygg utför byggentreprenaden i partnering med Vectura Fastigheter.

"Assemblin ansvarar för installationerna inom samtliga teknikområden i projektet, vilket vår beställare Österling Bygg såg fördelarna med. Assemblin har lång erfarenhet av projekt inom vård- och omsorgsbyggnader och vi är stolta över ännu ett omfattande multitekniskt uppdrag", säger Andreas Aristiadis, affärsområdeschef Assemblin VS.

För mer information, kontakta:
Oscar Bergström, filialchef Assemblin VS, Borlänge, +46 10 475 37 77, oscar.bergstrom@assemblin.se
Pär Brorsson, filialchef Assemblin El, Borlänge, +46 10 472 39 20, par.brorsson@assemblin.se
Daniel Lyck, filialchef Ventilation, Borlänge, +46 10 452 73 70, daniel.lyck@assemblin.se
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14 miljarder kronor och cirka 7,000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.