Assemblin i Norge förvärvar ett elteknikbolag och etablerar en självständig elorganisation

Assemblin Norge har förvärvat Fjorden Elektro AS (”Fjorden Elektro”) i Sandefjord med en beräknad årsomsättning på 50 MNOK och 26 medarbetare. Samtidigt genomförs en omorganisation som innebär att all elverksamhet blir ett eget teknikområde i Norge som drivs i egna legala enheter.

Erbjudande

Fjorden Elektro etablerades 2018 och erbjuder kvalificerade eltjänster såväl till privata kunder som till industri- och byggbranschen – primärt i Vestfold. Verksamheten kommer att drivas vidare med samma namn och på samma adresser som idag. Grundarna och huvudägarna Svein Tore Hedberg och Geir Mathisen stannar kvar i verksamheten med samma roller som tidigare.

Fjorden Elektro blir den första elverksamheten som i ett nytt bolag (Assemblin Elektro AS) som blir stommen till ett renodlat elteknikområde i Assemblin Norge.

”Tyngdpunkten i vår norska installationsverksamhet har sedan flera år varit inom värme och sanitet, men under de senaste åren har vi vuxit till att bli en solid aktör också inom el och ventilation. Ventilationsverksamheten etablerades som eget bolag 2018. Nu har vi också etablerat en egen bolagsstruktur för elverksamheten, där Fjorden Elektro ingår, och som vi efter hand även kommer att föra över vår övriga elverksamhet till. Det innebär att vi får en tydlig multiteknisk organisation, vilket stärker vårt tekniska ledarskap och vårt erbjudande, säger Torkil Skancke Hansen, vd och chef för affärsområde Assemblin Norge.

Fjorden Elektros vd Svein Tore Hedberg ser fram mot att bli en del av en större organisation och att kunna dra nytta av fördelarna detta innebär inom bland annat inköp, kapacitet och arbetsmiljö.

”Det var inte helt självklart när vi startade vår dialog så sent som i januari i år. Vi hittade dock snabbt gemensamma beröringspunkter och har samma värderingsgrund, och efterhand stärktes även en ömsesidig uppfattning att det finns mycket bra energi och handlingskraft hos båda parter. Processen har varit snabb, smidig och en överraskande positiv upplevelse. För oss känns det därför tryggt och riktigt att ta detta steg nu”, säger Svein Tore Hedberg.

För mer information, kontakta:
Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.no,
+47 97 57 75 54,

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.