Assemblin i Norge förstärker sin organisation genom förvärv av bemanningsföretag

Som en anpassning till nya krav på den norska marknaden har Assemblin i Norge förvärvat bemanningsföretaget Ariemi AS, som har cirka 130 medarbetare.

Bemanningsföretaget Ariemi AS erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster till bygg- och anläggningsbranschen samt till industrin, med tyngdpunkt på VVS-montörer. Bolaget har sedan grundandet haft en stark tillväxt och levererat goda resultat. Bland kunderna finns några av Norges största entreprenörer i och omkring Østlandet och Innlandet. Assemblin är den största kunden och redan väl förtrogen med merparten av personalen. Huvudkontoret ligger i Tønsberg.

”Våra stora uppdragsgivare, såväl i privat som offentlig sektor, önskar att vi i så stor utsträckning som möjligt ska använda egna, fast anställda medarbetare i våra projektuppdrag. För att kunna möta detta önskemål har Assemblin i Norge därför som strategi att öka andelen egen personal. Detta förvärv är ett led i denna strategi, och innebär att vi säkrar kompetens, får bättre möjligheter att kunna utveckla våra tjänster och stärker vår konkurrenskraft”, säger Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef på Assemblin Norge.

Avtalet med Ariemi innebär att Assemblin övertar samtliga anställda, såväl tjänstemän som VS-montörer.

”Många av dessa medarbetare har arbetat för Assemblin tidigare. De känner oss väl, och vi vet vilken kapacitet de har. Arbetsmarknaden har varit hårt pressad under en lång tid, och nu får vi möjlighet att stärka vår personalstyrka med en stor grupp erfarna och kompetenta specialister, vilket är bra både för oss och våra kunder”, säger Torkil Skancke Hansen.  

För mer information, kontakta:
Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef på Assemblin Norge, torkil.skancke.hansen@assemblin.no, +47 97 57 75 54
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.