Assemblin avyttrar mindre del av automationsverksamhet i Karelen, Finland

Assemblins helägda dotterbolag Fidelix har tecknat bindande avtal om inkråmsförsäljning avseende en mindre verksamhet i norra Karelen, Finland, med en årsomsättning på knappt 2 MEUR och 11 medarbetare.

Fidelix-koncernen erbjuder produkter och integrationslösningar för smarta, energieffektiva byggnader, till exempel BMS och system för individuell mätning och debitering (IMD), vilket är två snabbt växande segment. Fidelix är den största delen av Assemblin affärsområde Finland, som totalt sett omsätter cirka 200 MEUR och har mer än 800 medarbetare. Nu avyttrar Fidelix en mindre del av sin installations- och serviceverksamhet till Are.

”På uppdrag av våra ägare avyttrar vi vår verksamhet i Joensuu (norra Karelen). Det är en fin verksamhet med kompetenta medarbetare, och vi är glada över att de får en ny hemvist hos Are”, kommenterar Tero Kosunen, vd för Fidelix AB och affärsområdeschef Assemblin Finland.

Transaktionen förväntas genomföras den 31 oktober.

För mer information, kontakta:
Tero Kosunen, affärsområdeschef Assemblin Finland, tero.kosunen@fidelix.com, +358 50 444 12 00

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,4 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.