Ny CFO på Assemblin Ventilation

Lars Gath har anställts som ny CFO på Assemblin Ventilation, med ansvar för affärsområdets finans- och ekonomifrågor. Lars efterträder Jonas Tufvesson, som går i pension efter 23 år i bolaget.

Erbjudande

Lars Gath kommer senast från en position som CFO för BoKlok i Malmö. Han har en lång erfarenhet av redovisning, controlling, riskhantering, affärsplanering med mera i projektrelaterad verksamhet, främst från Skanska men också EON.

”Jonas Tufvesson var med när vi år 2000 startade Sydtotal (nuvarande Assemblin Ventilation), och jag vill tacka Jonas för hans stora bidrag till att utveckla Assemblin Ventilation till det marknadsledande ventilationsbolag det är idag. Jag är samtidigt glad över att Jonas ersätts av Lars Gath, som har den erfarenhet och de egenskaper som krävs för rollen som CFO. Han är nyfiken och har ett starkt strategiskt fokus, samtidigt som han är en intern nätverksbyggare”, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

Lars Gath tillträder den 3 oktober.

”Assemblin är ett spännande tillväxtbolag som har en viktig roll att spela i samhällets klimatomställning. Jag ser fram mot att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla finansfunktionen på Assemblin Ventilation och bidra till att vi säkerställer lönsam tillväxt samtidigt som vi stöttar verksamheten på bästa möjliga sätt”, säger Lars Gath. 
 

För mer information, kontakta:
Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 10 452 72 63
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,2 miljarder kronor och cirka 6 500 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.