Med fokus på säkerhet i arbetsmiljön

Säkerhet i arbetsmiljö är ett prioriterat område för Assemblin som årligen genomför nationella säkerhetskampanjer i hela verksamheten. Årets säkerhetskampanj i Sverige genomförs anslutning till branschinitiativet ”Håll Nollans säkerhetspush” den 20 september.

Många av Assemblins medarbetare arbetar i farliga arbetsmiljöer, och vissa arbetsmoment är särskilt riskfyllda. Det kan exempelvis handla om arbete på höga höjder, heta arbeten, vassa redskap, risk för strömgenomföring, mottagning av tungt gods eller stress. Säkerhet i arbetsmiljö är därför en högt prioriterad fråga för Assemblin.

- Vi har en uttalad nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor med den självklara målsättningen att ingen ska komma till skada i sitt arbete. Vi bedriver därför ett aktivt och strukturerat arbete med att förebygga och minska antalet olyckor. Vi jobbar under devisen ”vi jobbar säkert – eller inte alls”, vilket är en princip som jag personligen sympatiserar med. Alla våra medarbetare ska komma hem i gott skick efter avslutad arbetsdag, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

I Assemblin finns sedan länge en etablerad säkerhetsorganisation med centralt placerade KMA-ansvariga och lokala skyddsombud. Andra åtgärder för att stärka en sund säkerhetskultur är omfattande utbildningsprogram och kompetenskartläggningar samt löpande uppföljning och analys av riskobservationer, incidenter och olyckor. Samtliga medarbetare har en egen telefon eller platta där de enkelt kan rapportera observationer och avvikelser digitalt. Assemblin har också en egen standard för personlig skyddsutrustning. Varje år genomförs även särskilda säkerhetskampanjer, som syftar till att uppmärksamma olika säkerhetsaspekter.

- Våra säkerhetskampanjer koordineras nationellt. I Assemblin Finland genomfördes en säkerhetskampanj i maj, och i Assemblin Norge tidigare i september. Här i Sverige har vi valt att synkronisera vår säkerhetskampanj med branschinitiativet ”Håll Nollans säkerhetspush”, som genomförs den 20 september. I anslutning till den genomförs därför olika säkerhetssatsningar i hela vår svenska verksamhet, till exempel riskbedömningar, skyddsrond i våra bilar och på projekt, kontroll av personlig skyddsutrustning och/eller utrymmesövningar på kontor, säger Mats Johansson.

Mer om vårt säkerhetsarbete finns att läsa här: www.assemblin.com/sv/jobba-hos-oss/halsasakerhet/

Mer om ”Håll Nollans säkerhetspush” finns att läsa här: www.hallnollan.se/kalendern/2022-09-20-hall-nollans-sakerhetspush

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, vd och koncernchef Assemblin, +46 10 475 39 60, mats.e.johansson@assemblin.se

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se
 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,2 miljarder kronor och cirka 6 500 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.