Assemblins delårsrapport Q3 2022

Kraftig tillväxt och fortsatt stark orderingång.

Regulatoriskt pressmeddelande

”Installationsbranschen är sencyklisk, och även om signalerna om en begynnande ekonomisk avmattning är tydliga så upplever vi för närvarande en fortsatt stark installationsmarknad i hela Norden.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin


Tredje kvartalet (juli – september) 2022

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 30,9 procent till 3 006 (2 296) MSEK, varav 13,1 procentenheter var organisk tillväxt, 16,1 var förvärvsdriven och 1,7 valutadriven.
 • EBITA ökade till 199 (174) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 6,6 (7,6) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 200 (160) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 6,7 (7,0) procent. Jämförelsestörande poster var -1 (+14) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 178 (163) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till 71 (84) MSEK.
 • Orderingången ökade till 2 629 (2 499) MSEK.
 • Ett inkråmsförvärv med 9 medarbetare och en sammanlagd årsomsättning på cirka 15 MSEK slutfördes.

Perioden januari – september 2022

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 29,9 procent till 9 588 (7 379) MSEK, varav 12,8 procentenheter var organisk tillväxt, 15,8 förvärvsdriven och 1,3 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 618 (430) MSEK och EBITA-marginalen stärktes till 6,4 (5,8) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 624 (472) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,5 (6,4) procent. Jämförelsestörande poster var -6 (-43) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 555 (387) MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 231 (162) MSEK.
 • Orderingången ökade till 9 586 (7 819) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 9 672 (9 144) MSEK.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 3 november klockan 09:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=7B8D5545-AACE-4112-BC1F-88037E172D22

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer som du hittar här:

https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf 

och använd PIN-koden 8057 5884# (gäller alla deltagare). 


Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2022 23 februari 2023
Delårsrapport Q1 januari – mars 2023 5 maj 2023
Delårsrapport Q2 januari – juni 2023 14 juli 2023
Delårsrapport Q3 januari – september 2023 3 november 2023

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.