Assemblins bokslutskommuniké 2021

Ett år av stark marginalförbättring avslutades med ökad orderingång

Plats

”Den återhämtning som vi noterade i tredje kvartalet förstärktes mot slutet av året med en hög orderingång i fjärde kvartalet.”

Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin

Fjärde kvartalet, oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 22,3 procent till 3 342 (2 732) MSEK, varav 4,8 procentenheter var organisk tillväxt, 16,7 var förvärvsdriven och 0,8 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 298 (219) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 8,9 (8,0) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 286 (232) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 8,6 (8,5) procent. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med +12 (-13) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 272 (212) MSEK.
 • Kvartalets resultat ökade till 160 (114) MSEK.
 • Orderingången ökade till 3 439 (2 651) MSEK.
 • Två förvärv med 45 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på 66 MSEK slutfördes.

Helåret, januari – december 2021

 • Nettoomsättningen för helåret ökade med 7,1 procent till 10 721 (10 009) MSEK, varav -3,6 procentenheter var organisk tillväxt, 10,6 var förvärvsdriven och 0,1 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 728 (533) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 6,8 (5,3) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 758 (597) MSEK, och den justerade EBITA-marginalen ökade till 7,1 (6,0) procent. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -31 (-64) MSEK. 
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 659 (506) MSEK.
 • Årets resultat ökade till 322 (226) MSEK.
 • Orderingången ökade till 11 258 (9 903) MSEK.
 • Orderstocken vid årets slut ökade till 9 370 (8 148) MSEK.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) har publicerats under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till investerarpresentation

Den 23 februari klockan 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under helåret genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=60B3FE3A-BC95-4A34-9F14-99A667E6AE63

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 56642651 (Sverige), +44 33 33000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på:

https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf och använd PIN-koden 84548000# (gäller alla deltagare).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1 januari – mars 2022 4 maj 2022
Delårsrapport Q2 januari – juni 2022 14 juli 2022
Delårsrapport Q3 januari – september 2022 3 november 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2022 23 februari 2023

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.

För mer information och kontakt

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.