Assemblin utvecklar och expanderar sitt erbjudande inom kylteknik

Kylteknik är ett växande område inom installationsteknik, tack vare nya energi- och miljökrav. Assemblin har redan en hög kompetens inom området och satsar nu på att bli en av de ledande kylinstallatörerna i Sverige.

Klimatförändringarna och nya myndighetskrav har satt fokus på teknik inom kyla och värmepumpar de senaste åren. Det handlar bland annat om köldmedieförordningen om fluorerande växthusgaser, som kom 2017 och kompletterade EU:s F-gasförordning. Dessa förordningar kräver att vi som installations- och serviceföretag har de kunskaper och resurser som krävs för att möta behoven. Efterfrågan på kompetensen är stor då företag över hela landet, exempelvis matvaruaffärer, är i behov av att uppdatera sin kylutrustning enligt de nya reglerna om miljövänliga köldmedel.

Assemblin har på ett antal orter sedan lång tid tillbaka bedrivit verksamhet inom kylteknik, främst inom affärsområdet Assemblin Ventilation. Nu finns dock en stark ambition och målsättning att växa och bli rikstäckande genom en satsning på ny kompetens och en tydligare organisation – Assemblin Kylteknik.

– Vi är väldigt stolta över vår verksamhet inom kylteknik, men vi kan bli ännu bättre. Inom den närmaste tiden kommer vi att se till att verksamheten får de bästa förutsättningarna för att växa. Vi planerar att expandera både organiskt och genom förvärv, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

I början av februari gick startskottet för satsningen, då Assemblin Kyltekniks chefer och projektledare från olika delar av landet samlades i Malmö.

– Vi inom kylteknik går en spännande framtid till mötes. Det händer otroligt mycket inom området teknikmässigt och dessutom är det roligt att få jobba med något som efterfrågas och som skapar en bättre arbetsmiljö för många, säger Peter Hjertström, affärsutvecklingschef Service på Assemblin Ventilation.

Läs mer om Assemblins erbjudande inom kylteknik här. 

För mer information, kontakta:

Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef Assemblin Ventilation, +46 10 452 72 63, hakan.ekvall@assemblin.se

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.