Assemblin stärker sitt erbjudande inom grön teknik genom förvärv av NGL Energientreprenad AB

Assemblin har förvärvat energi- och vattenoptimeringsbolaget NGL Energientreprenad AB (”NGLEE”), som har en årsomsättning på cirka 35 MSEK och 22 medarbetare.

NGLEE erbjuder huvudsakligen tjänster inom energioptimering, främst injustering och installation av värme-/VVC-system samt tappvattenoptimering över hela landet. Dessa åtgärder leder till grönare fastigheter genom en minskad miljöpåverkan, optimerad driftkostnad och ett grönare fotavtryck för fastighetsägaren, men även en förbättrad inomhusmiljö för de boende.

– Efterfrågan på den här typen av resurs- och energibesparande åtgärder är stor, och NGLEE är en av de bästa aktörerna inom området. Vi ser att det finns flera möjligheter till ökat samarbete med Assemblins installationsorganisation, vilket kommer båda parter till godo. Genom detta förvärv stärker vi dessutom vår position inom grön teknik, vilket är ett av våra strategiska tillväxtområden, säger Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS.

Bland NGLEE:s kundgrupper finns ett stort antal fastighetsägare med större hyresbestånd i större delen av Sverige men även allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Bland kunderna märks Victoriahem, Bostadsbolaget, Rikshem och SBC. 

– Vi har haft en snabb tillväxt och ser fortsatta expansionsmöjligheter. Genom detta strategiska samgående förstärker vi vår organisation och position på marknaden ytterligare men bibehåller kärnan och den kunskap våra kunder är vana vid. Vi är övertygade om att vi som en del av Assemblin kommer att bli ett ännu bättre stöd till våra kunder genom att ta NGLEE till nästa nivå, Säger Benny Lieberth, vd och delägare i NGLEE.

För mer information om NGLEE, se www.nglee.se

För mer information, kontakta:

Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12

Benny Lieberth, vd för NGL Energientreprenad, benny@nglee.se, +46 70 55 91 913

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.