Assemblin i nytt avtal med Kriminalvården om el- och säkerhetsinstallationer vid häktet i Berga, Helsingborg

Assemblin El har fått ett nytt installationsuppdrag i samband med en om- och tillbyggnad av häktet i Berga. I uppdraget ingår el- och säkerhetsteknik till ett totalt ordervärde motsvarande cirka 50 MSEK.

Erbjudande
Plats

Som ett led i Kriminalvårdens satsning på fler häktes- och anstaltsplatser i landet kommer Berga häkte i Helsingborg att byggas ut och uppgraderas. Byggarbetet påbörjades hösten 2022 och beräknas avslutas runt årsskiftet 2023/24. Målet är skapa utrymme för ytterligare 48 häktesplatser vilket är en dubblering jämfört med idag. Häktet i Berga ägs av Specialfastigheter men driftas av Kriminalvården.

Nu står det klart att Assemblin ska ansvara för utformning och installation av el, brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, CCTV och överfallslarm. Beställare av elentreprenaden är byggentreprenören Peab och beställare av säkerhetslösningarna är Kriminalvården.  

”Vi är mycket glada över förtroendet att få ansvara för de el- och säkerhetstekniska lösningarna i detta projekt. I den här typen av byggnader är kraven på de tekniska installationerna särskilt stora, och vi ser nu fram mot att i nära samarbete med Peab och övriga inblandade bidra till smarta och stabila installationer anpassade till Kriminalvårdens verksamhet”, säger Fredrik Allthin, vd och chef på Assemblin El.

Säkerhetslösningarna i detta uppdrag blir helintegrerade där alla system kopplas till ett överordnat styrsystem.

”Säkerhet är ett av våra strategiska satsningsområden och vi har under en tid stärkt vår kompetens och kapacitet, vilket har lett till att vi idag har en marknadsledande position inom säkerhetsteknik. Det här säkerhetsuppdraget blir det största nu pågående projektet för vår säkerhetsverksamhet och befäster vår position, vilket vi är väldigt stolta över”, säger Fredrik Allthin.

För mer information, kontakta:
Johnny Wendel, regionchef på Assemblin El, johnny.wendel@assemblin.se, +46 10 472 49 01

Niklas Karlsson, avdelningschef för Säkerhet på Assemblin, niklas.g.karlsson@assemblin.se, +46 10 472 33 82

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.