Assemblin i Norge växer inom ventilationsteknik genom förvärv

Assemblin i Norge har ingått avtal om att förvärva inkråmet i ventilationsbolaget Drammen Ventilasjon AS (”Drammen Ventilasjon”) med en årsomsättning på cirka 7 MNOK och 8 medarbetare.

Erbjudande

Drammen Ventilasjon, som startade för cirka 25 år sedan, bedriver ventilationsverksamhet i Drammen-området, främst i form av entreprenaduppdrag. Genom förvärvet stärker Assemblin sin ventilationsplattform och gör Assemblin till den största ventilationsaktören lokalt i Drammen.

”På den norska marknaden används traditionellt en stor andel inhyrda ventilationsmontörer. Vi ser det som en fördel att i högre grad använda egna medarbetare, och är därför mycket glada över detta förvärv. Vi får nu en ökad installationskapacitet och större kontroll över i våra uppdrag”, säger Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef på Assemblin Norge.

Drammen Ventilasjon leds i dag av huvudägaren Magne-Vegar Gulbrandsen.

”Vi har haft en bra dialog med Assemblin, och jag upplever att vi har samsyn kring viktiga frågor som företagskultur, kvalitet och kompetens. Jag är därför övertygad om att den här affärsuppgörelsen är positiv både för vår verksamhet och våra medarbetare”, säger Magne-Vegar Gulbrandsen, vd på Drammen Ventilasjon.

För mer information, kontakta:
Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef på Assemblin Norge, torkil.skancke.hansen@assemblin.no, +47 97 57 75 54
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.