Assemblin får multitekniskt installationsuppdrag i ny psykiatrimottagning vid Västerviks sjukhus

Assemblin har fått i uppdrag att installera el, säkerhetsteknik, VS och sprinkler i en ny psykiatrimottagning i Västervik till en ordersumma som sammantaget motsvarar cirka 200 MSEK.

På uppdrag av Region Kalmar län ska Skanska bygga ett nytt hus för specialistpsykiatri i anslutning till Västerviks sjukhus. Den nya byggnaden kommer att inrymma lokaler för rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri och omfattar cirka 24 500 kvadratmeter fördelat på sex våningar. Projektet genomförs som ett partneringuppdrag, och Assemblin har deltagit i den förberedande projekteringsfasen (fas 1) som nu går över i genomförandefasen (fas 2).

– Vi är mycket glada över detta uppdrag. I projektet finns högt ställda krav på kvalitet, flexibilitet och hållbarhet, och vi ser fram mot att utveckla smarta och ändamålsenliga installationslösningar i nära samverkan med vår beställare och övriga parter i projektet, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin.

Byggprojektet startar i februari och byggnaden ska stå färdig att tas i bruk under andra kvartalet 2025.

För mer information, kontakta:

Peter Almtoft, regionchef på Assemblin VS, peter.almtoft@assemblin.se, +46 10 475 10 88

Jan Fälton, regionchef på Assemblin El, jan.falton@assemblin.se, +46 10 472 30 05

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.