Assemblins delårsrapport Q3 2021

Fortsatt ökad lönsamhet och stark orderingång

Erbjudande
Plats

”Vårt stora fokus på lönsamhet och kassaflöde fortsätter att ge resultat. På rullande tolvmånaders-basis når vi för första gången en justerad EBITA-marginal på 7 procent vilket vi är mycket stolta över.”

Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin

Tredje kvartalet (kvartalet) juli – september 2021 (jämfört med juli - september 2020)

 

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 5,9 procent till 2 296 (2 168) MSEK, varav -4,4 procentenheter var organisk tillväxt, 10,2 förvärvsdriven och 0,2 valutadriven.
 • EBITA ökade till 174 (73) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 7,6 (3,3) procent.
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med +14 (-42) MSEK. Justerat EBITA-resultat ökade till 160 (114) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 7,0 (5,3) procent.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 162 (64) MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 84 (12) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 499 (1 988) MSEK.
 • Sju förvärv med 538 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på 1 144 MSEK slutfördes. Samtidigt avyttrades delar av verksamheten i Finland med 60 medarbetare och en årsomsättning på cirka 100 MSEK.

 

Perioden januari - september 2021 (jämfört med januari - september 2020)

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 1,4 procent till 7 379 (7 277) MSEK, varav -6,8 procentenheter var organisk tillväxt, 8,3 förvärvsdriven och -0,1 valutadriven.
 • EBITA ökade till 430 (313) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 5,8 (4,3) procent.
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -43 (-51) MSEK. Justerat EBITA-resultat ökade till 472 (365) MSEK, och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,4 (5,0) procent.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 387 (294) MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 162 (112) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 7 819 (7 252) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut ökade till 9 144 (8 245) MSEK

Hela rapporten (och tidigare rapporter) har publicerats under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 4 november klockan 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=3780733B-9C2E-4F45-9145-523B6D961A0A

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på
https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf använd PIN-koden 96489287# (gäller alla deltagare). Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké                      januari – december 2021 23 februari 2022
Delårsrapport Q1 januari – mars 2022 4 maj 2022
Delårsrapport Q2 januari – juni 2021 14 juli 2022
Delårsrapport Q3  januari – september 2022 3 november 2022

            
                                                
                                                 
                                 

 

 

 

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.