Assemblins delårsrapport Q2 2021

“Ytterligare lönsamhetsförbättring”

Erbjudande
Plats

Andra kvartalet april - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

 • Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 2 640 (2 597) MSEK varav -6,7 procentenheter var organisk tillväxt, 8,1 förvärvsdriven och 0,3 valutadriven.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 182 (136) MSEK. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,9 (5,2) procent.
 • EBITA ökade till 160 (138) MSEK.
 • EBIT uppgick till 143 (133) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 65 (70) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 795 (2 818) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut ökade till 8 668 (8 342) MSEK.
 • Tre förvärv med 53 medarbetare och en sammanlagd årsomsättning på 155 MSEK genomfördes i Sverige och Norge. Samtidigt avyttrades våra elverkstäder med 45 medarbetare och en årsomsättning på cirka 90 MSEK i Assemblin El (Sverige).

Första halvåret januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 5 082 (5 109) MSEK varav -7,8 procentenheter var organisk tillväxt, 7,5 förvärvsdriven och -0,3 valutadriven.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 312 (250) MSEK. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,1 (4,9) procent.
 • EBITA ökade till 256 (241) MSEK.
 • EBIT uppgick till 225 (229) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 79 (101) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 5 320 (5 264) MSEK.
 • Hela rapporten (och tidigare rapporter) har publicerats under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till webcast för investerare

Den 16 juli klockan 13:00 CET presenterar bolagets vd och CFO utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=D18495AB-87AB-4C33-A745-62BE6E9CECD0

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på https://event.sharefile.com/d-s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35 och använd PIN-koden 11907070# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 januari – september 2021 4 november 2021
Bokslutskommuniké               januari – december 2021 februari 2022
Delårsrapport Q1 januari – mars 2022 maj 2022
Delårsrapport Q2 januari – juni 2022 juli 2022

För mer information och kontakt

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 5 800 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.