Assemblins delårsrapport Q1 2021

“Fortsatt marginalförstärkning”

Erbjudande
Plats

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

  • Nettoomsättningen i första kvartalet minskade med 2,7 procent till 2 442 (2 511) MSEK varav -8,9 procentenheter var organisk tillväxt, 6,9 förvärvsdriven och -0,8 valutadriven.
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 131 (114) MSEK. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,3 (4,5) procent.
  • EBITA uppgick till 96 (102) MSEK.
  • EBIT uppgick till 82 (96) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 14 (31) MSEK.
  • Orderingången ökade till 2 525 (2 446) MSEK.
  • Orderstocken vid periodens slut ökade till 8 458 (8 239) MSEK.
  • Fem förvärv med 119 medarbetare och en sammanlagd årsomsättning på 209 MSEK genomfördes i Sverige och Norge.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) har publicerats under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till webcast för investerare

Den 11 maj klockan 14:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=903FB174-2999-42D9-9531-BFAFEDD1EAFF

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på https://event.sharefile.com/d-s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35 och använd PIN-koden 58722834# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2               januari – juni 2021                   juli 2021

Delårsrapport Q3               januari – september 2021       november 2021

Bokslutskommuniké           januari – december 2021        februari 2022

Delårsrapport Q1               januari – mars 2022                maj 2022

För mer information och kontakt

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.