Assemblins bokslutskommuniké 2020

“Ett bra avslut på ett starkt år i en utmanande tid”

Erbjudande
Plats

Fjärde kvartalet oktober - december 2020 (jämfört med oktober - december 2019)

 • Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 2 732 (2 856) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 232 (204) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 8,5 (7,2) procent.
 • EBITA ökade till 219 (-10) MSEK.
 • EBIT ökade till 212 (-18) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 114 (-51) MSEK.
 • Orderingången ökade till 2 651 (2 607) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 8 148 (8 478) MSEK.
 • Under kvartalet genomfördes åtta förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 243 MSEK och 155 medarbetare.
 • I december aviserades att ett förvärvsavtal tecknats avseende den finska fastighetsautomationskoncernen Fidelix med en årsomsättning på 540 MSEK och 360 medarbetare. Transaktionen kräver godkännande av den finska konkurrensmyndigheten.

Helåret januari - december 2020 (jämfört med januari - december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden ökade till 10 009 (9 978) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 597 (516) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) steg till 6,0 (5,2) procent.
 • EBITA ökade till 533 (270) MSEK.
 • EBIT ökade till 506 (252) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade till 226 (78) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 9 903 (11 258) MSEK. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av tre stora projekt som orderbokfördes 2019.
 • Under helåret genomfördes 15 förvärv med en sammanlagd årsomsättning om 489 MSEK och 238 medarbetare.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till webcast för investerare

Den 22 februari klockan 10:30 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk.

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +45 35445577 (Denmark), +358 981710310 (Finland), +33 170750711 (Frankrike), +44 3333000804 (UK) eller annat internationellt telefonnummer via denna länk. Använd PIN-koden 37718011# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1                     januari – mars 2021                                          11 maj 2021

Delårsrapport Q2                     januari – juni 2021                                             juli 2021

Delårsrapport Q3                     januari – september 2021                                 november 2021

Bokslutskommuniké                 januari – december 2021                                  februari 2022

För mer information och kontakt

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.