Assemblin säljer elektromekaniska verkstäder till Momentum Group

Genom en inkråmsöverlåtelse säljer Assemblin El verksamheten i tre elektromekaniska verkstäder med en sammanlagd årsomsättning om cirka 90 MSEK och 45 medarbetare till Momentum Group.

De aktuella serviceverkstäderna finns i Örebro, Gävle och Göteborg har sitt ursprung i NEA-verkstäder (Närkes Elektriska) som etablerades på 1950-talet. De har utvecklats mycket positivt som en del av Assemblin och har ett gott rykte på marknaden. Transaktionen innebär att Assemblin El renodlar sin verksamhet kring sin kärnverksamhet inom service- och installationsuppdrag.

– Vi är mycket nöjda med verkstädernas utveckling på senare år, men vårt främsta fokus är att utforma, projektera, installera och därefter underhålla olika tekniska system. Därför väljer vi nu att avyttra våra elektromekaniska verkstäder, och vi är glada att de nu kan fortsätta sin resa i en renodlad industriservicekoncern. Jag är övertygad om att detta blir en bra lösning som gynnar såväl medarbetare som kunder, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef för Assemblin El.

Verkstäderna kommer att drivas som en självständig enhet under nuvarande ledning och ingå i Momentum Groups dotterbolag Rörick Elektriska Verkstad AB. Transaktionen är villkorad av arbetsrättsliga överväganden, och tillträde beräknas ske i april 2021.

– Assemblins elverkstäder har en stark marknadsposition och goda kundrelationer med svensk industri samt ledning och medarbetare med hög kompetens och engagemang. Genom förvärvet kan vi stärka vår servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare – och vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling tillsammans säger Ulf Lilius, vd och koncernchef för Momentum Group.

För mer information, kontakta:

Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se

 

Bildtext: 

Fr v: Jimmy Norlinder, vd Momentum Industrial AB, och Daniel Klerdal, strategichef Assemblin El.