Assemblin avtalar om förvärv av Tom Allen Senera – Finlands ledande systemleverantör av energilösningar för fastigheter

Assemblin fortsätter att leda transformationen mot hållbara och koldioxidneutrala tekniska system för byggnader genom förvärv av Tom Allen Senera (TAS), Finlands största installatör av energilösningar, med en årsomsättning på cirka 300 MSEK och drygt 90 engagerade medarbetare.

Erbjudande
Plats

TAS är en ledande installationsintegratör för energisystem som kombinerar bergvärmelösningar med värmepumpar, kylsystem och andra energisystem för att erbjuda hållbara och intelligenta lösningar. Den breda kundbasen består av företag inom detaljhandeln, bostäder, kommersiella fastigheter, kontor och privatkunder i hela Finland.

– Vi är mycket imponerade av den resa som Tom Allen Senera hittills har gjort och deras höga tekniska kompetens, kundfokus och innovationsförmåga. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans och hjälpa våra kunder att energieffektivisera sina fastigheter och reducera sina koldioxidutsläpp, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

– Vi har en passion för att erbjuda de bästa energilösningarna för våra kunder och bidra till transformationen mot ett mer energieffektivt och hållbart samhälle. Vi ser fram mot nästa steg i vår utvecklingsresa tillsammans med Assemblin. Jag är övertygad om att vi ytterligare kan accelerera TAS utveckling och erbjuda fler möjligheter såväl till våra medarbetare och kunder, säger Johan Holma, vd på Tom Allen Senera.

Transaktionen är villkorad av myndigheternas godkännande.

För mer information om TAS, se www.tomallensenera.fi

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Johan Holma, vd på TAS, johan.holma@tomallensenera.fi, +358 44 7006 773

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.