Sammanfattad Årsrapport 2019

​Med en tillväxt på 12,3 procent, orderingång på 11,3 miljarder SEK, resultatförbättring på 28,9 procent och ett starkt kassaflöde kan Assemblin lägga ett bra och intensivt år till handlingarna.

– Under 2019 fortsatte Assemblin att ta marknadsandelar och vi omsätter nu 10 miljarder SEK samtidigt som vår orderstock är rekordstor. Detta är vi naturligtvis mycket stolta över, men vårt stora fokus just nu ligger på att fortsätta stärka lönsamheten. Marginalen ökade från 4,5 till 5,2 procent vilket är bra, men under hösten vidtog vi flera lönsamhetsförbättrande åtgärder i syfte att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och lönsamhet. Vår målsättning är glasklar: Assemblin ska vara det bästa installationsbolaget för våra kunder, medarbetare och ägare, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Året i korthet

  • Omsättningen för helåret ökade med 12,3 procent och uppgick till 9 978 (8 885) MSEK, varav 8,3 procent var organisk.
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade med 28,9 procent till 516 (401) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 5,2 (4,5) procent.
  • Orderingången steg till 11 258 (9 459) MSEK, däribland ventilationsuppdraget om 520 MSEK i Förbifart Stockholm och det multitekniska installationsuppdraget på Malmö sjukhusområde om 867 MSEK. Orderstocken vid årets slut ökade till 8 478 (6 971) MSEK.

För mer detaljer, se bilagan Årsrapport 2019.

För mer information, kontakta:

Vid frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50). Vid frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på 9,7 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.

Årsrapport 2019