Vi kan, vi vill och vi bryr oss – en nyårsreflektion

2020 var ett av de märkligaste åren i mannaminne. Det nya Coronaviruset har påverkat oss alla, mer eller mindre. Jämfört med många andra branscher har bygg- och installationsbranschen klarat sig relativt bra även om också vi har påverkats.

Erbjudande
Plats

Under pandemin har jag reflekterat över människans förmåga att snabbt kunna anpassa sig till nya omständigheter och hitta nya lösningar. Det är imponerande att se hur vi och andra snabbt ställde om vår verksamhet och på olika sätt har hittat lösningar för att kunna utföra vårt arbete så säkert som möjligt – pandemin till trots. Jag har också följt arbetet med att ta fram ett nytt vaccin, och imponerats över den kraftsamling och det kunskapsutbyte som skett inom medicinforskningen under 2020. Nu ser det ut som att vi har ett vaccin inom räckhåll, vilket förhoppningsvis innebär att vi kommer att kunna öppna våra samhällen igen.

Kraften och viljan att lösa problem och hitta nya vägar är fundamentalt i allt utvecklings- och innovationsarbete. Det är också något som genomsyrar oss på Assemblin. Vi har en hög ambition: med marknadens bästa medarbetare vill vi erbjuda våra kunder marknadens bästa fastighetstekniska lösningar. Det innebär att vi vill delta aktivt i den omställning som nu sker i vår bransch, främst drivet av klimatomställningen och den digitala revolutionen, men självklart också drivet av pandemin.

Våra installationer påverkar vardagen för miljontals människor. Aldrig förr har en sund inomhusmiljö baserad på smarta, energieffektiva installationslösningar varit så viktigt som nu. HVAC (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering) står för omkring hälften av den slutliga energianvändningen inom EU, och här kan vi som installationsbolag verkligen bidra till en bättre framtid.

Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer – för människor, av människor. Det är det som jag och mina fantastiska kollegor brinner för att göra, och det vill vi fortsätta med även 2021. Inför det årsskifte som snart stundar vill jag tacka alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under ett märkligt 2020, och samtidigt framföra en förhoppning om ett nytt, bättre och mer hållbart 2021.

Var rädda om er!

Mats Johansson,
vd Assemblin