Assemblins delårsrapport januari - september 2020

Plats

“Fortsatt stabil lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde”

Tredje kvartalet juli - september 2020 (jämfört med juli - september 2019)

 • Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 2 168 (2 226) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 114 (114) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 5,3 (5,1) procent.
 • EBITA uppgick till 73 (85) MSEK.
 • EBIT uppgick till 64 (81) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 (4) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 988 (3 140) MSEK. Skillnaden mot fjolåret förklaras av två stora multidisciplinära projekt som orderanmäldes tredje kvartalet 2019.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 8 245 (8 478) MSEK.
 • Under kvartalet genomfördes fyra förvärv av bolag med en sammanlagd årsomsättning på 200 MSEK.

Niomånadersperioden januari - september 2020 (jämfört med januari - september 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden ökade till 7 277 (7 122) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 365 (312) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) steg till 5,0 (4,4) procent.
 • EBITA ökade till 313 (280) MSEK.
 • EBIT ökade till 294 (270) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 (129) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 7 252 (8 652) MSEK. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av ett antal stora multidisciplinära projekt som tecknades 2019.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till webcast för investerare
Den 5 november klockan 10:00 CET presenterar bolagets koncernchef Mats Johansson och CFO Philip Carlsson utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk.

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +45 35445577 (Denmark), +358 981710310 (Finland), +33 170750711 (Frankrike), +44 3333000804 (UK) eller annat internationellt telefonnummer via denna länk och använd PIN-koden 28235503# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké                   januari – december 2020                                     22 februari 2021
Delårsrapport Q1                       januari – mars 2021                                             maj 2021
Delårsrapport Q2                       januari – juni 2021                                                juli 2021
Delårsrapport Q3                       januari – september 2021                                    november 2021

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 5 800 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.