Assemblins Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2019 har publicerats

Den publika årsredovisningen beskriver Assemblins verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2019, och finns nu tillgänglig som en digital version på Assemblins webbsida.

Erbjudande
Plats

Förutom den legala redovisningen innehåller publikationen en hållbarhetsrapport samt en bolagsstyrningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska och har publicerats på vår hemsida:

Rapporten finns också att beställa som trycksak via kommunikation@assemblin.se.

För mer information, kontakta:
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, 070-600 73 21