Assemblin stärker sin position i Örebro genom förvärv av VS-bolaget Essén Rör AB

Assemblin VS har förvärvat Essén Rör AB, som är ett välskött och väl etablerat bolag inom värme och sanitet med en årsomsättning på cirka 70 MSEK och 45 medarbetare.

Essén Rör etablerades 1978 och är idag den största VS-entreprenören i Örebro med omnejd. Verksamheten består till hälften av en entreprenadverksamhet och till hälften av serviceverksamhet. Bland kunderna finns främst byggföretag, stora och små fastighetsbolag, försäkringsbolag, industribolag samt kommuner och landsting. Bland serviceuppdragen består ungefär en tredjedel av ramavtal med större kunder.

– Vi har fört diskussioner med företrädare på Essén Rör under en längre tid och är mycket glada över att nu kunna genomföra detta förvärv. Essén Rör är ett välskött och lönsamt bolag med en sund kultur och fokus på kvalitet, vilket stämmer väl överens med Assemblins profil. Tillsammans får vi en bra position för fortsatt expansion i Närke-regionen, säger Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområdet Assemblin VS.

Essén Rör är ett auktoriserat VVS-företag där samtliga medarbetare är certifierade enligt ”Säker Vatten” och flertalet även har andra special-licenser.

– Vi är stolta över den verksamhet vi har utvecklat och över den stora kompetens vi besitter idag. Assemblin har ett gott rykte på marknaden och är en bra ägare som kan bidra till att fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi ser också positivt på att Assemblin är starka inom flera teknikområden som vi kan erbjuda även våra kunder. Detta är ett naturligt steg för oss som kommer att gynna våra medarbetare och kunder, säger Mikael Essén, vd och huvudägare i Essén Rör AB.

För mer information, kontakta:

Andreas Aristiadis, vd för Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12

Mikael Essén, vd för Essén Rör, mikael@essenror.se, +46 70 757 08 98

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.