Assemblin stärker sin kompetens inom projektstyrning genom förvärv

I syfte att stärka sin kompetens avseende samordning och ledning av komplexa installationsuppdrag har Assemblin förvärvat Projektuppdrag Syd AB.

Projektuppdrag Syd AB (”Projektuppdrag”) är ett Malmöbaserat konsultbolag som sedan 1989 arbetar med kvalificerad projekt- och byggadministration huvudsakligen mot byggsektorn. Uppdragen omfattar ny- och ombyggnader av industrier, skolor, kontor, administrationsbyggnader, sjukhus, bostäder etc., men även restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

– Vi har samarbetat med Projektuppdrag i olika sammanhang och är imponerade av deras erfarenhet och kompetens. I våra stora, multitekniska uppdrag krävs hög teknisk kompetens men också professionell samordnings- och projektledarkompetens vilket vi nu får tillgång till. Genom detta förvärv tar vi ytterligare ett steg i vår utveckling mot vår målsättning att vara kundernas förstahandsval och branschens bästa installationsbolag, säger Håkan Ekvall, affärsområdeschef och vd på Assemblin Ventilation.

Projektuppdrag kommer att fortsätta verka under eget varumärke. Den gemensamma ambitionen är att Projektuppdrag framgent ska fortsätta utveckla sin verksamhet och växa.

– Projektuppdrag kommer att fortsätta driva verksamheten som den ser ut idag, men tillsammans med Assemblin får vi större möjligheter till utveckling och expansion. Assemblin är en av marknadens mest nytänkande aktörer, och de har en spännande projektportfölj som vi gärna vill vara med om att utveckla. Vi delar också synen på den potential som finns i branschen idag och har som gemensam ambition att tillsammans utveckla bygg- och installationsbranschen, säger Sofia Blom, projektledare och delägare i Projektuppdrag samt Peter Titoff, projektledare och vd i Projektuppdrag. 

För mer information, kontakta:

Håkan Ekvall, affärsområdeschef och vd på Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 10 452 72 63

Sofia Blom, projektledare och delägare i Projektuppdrag, sofia.blom@projektuppdrag.se, +46 705 49 79 82

Peter Titoff, projektledare och vd i Projektuppdrag, pti@projektuppdrag.se, +46 705 49 79 83

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21​

Om Projektuppdrag

Projektuppdrag Syd AB arbetar med projekt- och byggadministration. Uppdragen omfattar ny- och ombyggnader av industrier, skolor, kontor, administrationsbyggnader, sjukhus, bostäder etc. men även restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Projektuppdrag har varit verksamma i Malmö sedan 1989.

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på 9,7 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.