Stark nordisk insats i kampen mot prostatacancer

I år deltog Assemblin för andra gången i Mustaschkampen i Sverige. Under hela november samlade filialer, medarbetare och andra privatpersoner in pengar till ett gemensamt bidrag, som går direkt till Prostatacancerfondens arbete för ökad forskning och opinionsbildning.

Erbjudande
Plats

I år slöt även Assemblin i Norge och Finland upp och skramlade till motsvarande organisationer i sina länder.

Den nordiska insatsen lönade sig. När kampanjen summeras står det klart att Assemblin samlat ihop 127 000 kronor till kampen mot prostatacancer.  

Dessutom gav Assemblins mustaschklädda bilar uppmärksamhet till kampanjen. Omkring tusen Assemblinbilar spred budskapet runt om i Sverige, Norge och Finland – i Mustaschkampens humoristiska anda.

Ett stort tack till alla som hjälpte till med vår insamling!