Mats Johansson ny vd och koncernchef på Assemblin

Mats Johansson tillträder som ny koncernchef på Assemblin i maj 2018.

Mats Johansson, född 1967, har ett långt förflutet i bygg- och fastighetsbranschen nationellt och internationellt. Sedan 1994 har han arbetat inom Skanska-koncernen, senast som vice vd för Skanskas husbyggnadsverksamhet i USA. Mats efterträder Lennart Petersson, som från och med oktober 2017 har haft rollen som tillförordnad vd och koncernchef i Assemblin. Lennart Petersson, med sin långa erfarenhet och stora kompetens, kommer att stanna kvar i Assemblin.

- Det är mycket glädjande att kunna hälsa Mats välkommen till Assemblin som ny vd och koncernchef. Hans tidigare erfarenheter och dokumenterade förmåga att leda och utveckla organisationer gör honom mycket väl lämpad för rollen. Jag vill samtidigt tacka Lennart Petersson, som på ett mycket förtjänstfullt sätt har bidragit till den positiva utveckling vi sett den senaste tiden, säger Mats Wäppling, styrelseordförande i Assemblin.

- Assemblin befinner sig i ett mycket spännande läge på en intressant marknad. Jag ser verkligen fram emot uppgiften att tillsammans med koncernledningen och Assemblins 5 700 kompetenta medarbetare fortsätta att utveckla verksamheten. Målsättningen är att befästa Assemblins position som ett av de ledande installationsbolagen i Norden, säger Mats Johansson.

För mer information, kontakta Mats Wäppling, styrelseordförande i Assemblin, 070-645 03 21. 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.

Vill du veta mer? Besök assemblin.se