Knivamnesti ska ge färre skador

För oss i Assemblin är det självklart att vilja skapa en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat med syfte att förebygga ohälsa. Vi har dels ett personligt ansvar för vår egen säkerhet, dels ett gemensamt ansvar för varandra och vår arbetsmiljö.

Skador på händer och fingrar står för en stor del av den totala andelen skador i Assemblin VS och nu är det dags att ändra på det.

Under några månader har en ny typ av kniv och handske testats i en pilotstudie vid filialerna i Lidköping och Skellefteå. Resultatet var positivt och nu erbjuds montörerna på alla filialer säkrare knivar och handskar. I samband med ordinarie filialmöten lämnar man in sin gamla kniv och får en ny i utbyte.

Niklas Jensen tillträder som huvudskyddsombud i Assemblin VS den 1 januari 2019, då han tar över rollen från Lars Jonsson. Niklas började sin bana inom koncernen i dåvarande Trollhättans Rör och har samlat ihop 21 år i företaget hittills.

Hallå Niklas! Berätta om knivamnestin och bakgrunden till den!

- Vi har alldeles för många skador, framförallt i händer och fingrar. Men det förekommer även skador på till exempel lår. Det är mycket man skär sig på, inte bara knivar utan även till exempel rörändar och armeringsjärn. Flera av olyckorna har långa sjukskrivningar till följd. Alla sår vi får på kroppen ökar även risken för infektioner och blodsjukdomar.

Vad är skillnaden mellan de nya knivarna och de nuvarande?

- De nya har ingen spets, vilket däremot dagens moraknivar har.

Vilka kostnader leder skadorna till för Assemblin?

- Hittills i år har vi haft drygt 250 sjukskrivningsdagar orsakade av olyckor. Förutom det personliga lidandet för den som skadas så handlar det om väldigt mycket pengar. Kan vi minska risken för skador genom att sätta på oss ett par säkra handskar så tycker jag vi ska göra det.

Är det svårare att jobba med handskar som har skärskydd?

- Nej, handsken i sig är som en vanlig montagehandske och smidig att jobba med, så det ska inte vara några problem.

Vilka resultat har pilotstudien visat?

- Vi har testat både kniven och handsken och bland dem som har använt dessa finns inga rapporterade skärskador.  

Hur ser målbilden ut för hur mycket vi kan minska antalet skador?

- Mitt mål är naturligtvis inga skador överhuvudtaget, annars vore det inget bra mål!

Läs mer om säkerhet