Assemblin tar lärlingar på allvar

Behovet av fler yrkesarbetande tekniker och montörer i installationssektorn är mycket stort. Ett företag som tar lärlingarna på allvar är Assemblin. Efter introduktionstiden finns dessutom tydliga karriärvägar – som kan leda hela vägen till VD-stolen.

Erbjudande
Plats

Assemblin tar emot cirka 150 lärlingar till tre bolag inom el, VS och ventilation varje år. Varje utbildning är skräddarsydd för att passa den bransch som lärlingarna vill arbeta i efteråt

– För Assemblin är lärlingar en ovärderlig tillgång. Vi tar in så många som vi kan ge en komplett utbildning. Varje lärling tilldelas en erfaren montör som kontrollsäkrar att lärlingens utbildning innehåller viktiga moment. Dessutom hjälper den erfarne montören med personlig utveckling, berättar Ann-Charlotte Södergren, HR-chef på Assemblin VS.

Tydliga karriärvägar

Alla lärlingar får en välavlönad anställning. Möjligheten finns att klättra på karriärstegen för den som vill och kan. Efter några år som montör får man mer ansvar, till exempel för ett helt arbetslag. Vill man fortsätta klättra finns möjligheten att fort- och utbilda sig.

– Om man har motivationen kan man nå ändå till VD-stolen – som vår nuvarande VD för VS, Lennart Petersson, säger Ann-Charlotte.

Lärlingsutbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov. I princip alla som genomför utbildningen och klarar proven fortsätter med fast anställning.

Grunddragen är desamma i lärlingsprogrammen inom Assemblin El och Assemblin Ventilation.

Utmanad att tänka själv

Marcus Hällegårdh har goda erfarenheter från sin egen lärlingstid. Idag är han montör i Göteborg och hjälper själv lärlingar.

– Det funkade väldigt bra för mig. Jag fick mer ansvar gradvis och blev uppmanad att tänka själv.