Information om Assemblin

Mats Jönsson återgår från och med 2016-06-01 som Senior Industry Expert till Triton efter att ha varit VD för Assemblin AB sedan november 2015.

Erbjudande
Plats

Koncernen har under denna tid bl. a. utvecklat gemensamma processer för att på bästa sätt tillvarata synergier i såväl marknad som inköp och dessutom etablerat ett nytt varumärke, Assemblin AB. Etablering av Assemblin Academy har också påbörjats för att kunna erbjuda utveckling av skickliga ledare med målsättning att Assemblin skall ha branschens mest kompetenta medarbetare.

Verksamheten i Assemblin drivs och utvecklas i de fem specialiserade dotterbolagen: Assemblin El med Fredrik Allthin som VD, Assemblin VS med Lennart Petersson som VD, Assemblin Ventilation med Håkan Ekvall som VD, Assemblin Norge med Torkil Skancke Hanson som VD och Assemblin Finland med Teemu Hausen som VD. De specialiserade bolagen kommer att drivas i nära samverkan för att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar såväl tekniskt som prismässigt.

En ny VD kommer att rekryteras, fram till dess kommer t.f. VD för Assemblin Holding AB att vara CFO Roger Axelsson.

Stockholm 2016-05-13/Styrelsen för Assemblin AB

För mer information:

Eventuella frågor besvaras av styrelseordföranden, Lars-Ove Håkansson

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se