Assemblin levererar all fast infrastruktur för data och tele till svenska försvaret

Assemblin El blir den enda leverantören av fast infrastruktur för data och tele till det svenska försvarets alla anläggningar över hela landet. Det är innebörden av ett ramavtal som nu tecknats mellan Assemblin El och Försvarets Materielverk (FMV).

Erbjudande
Plats

Ramavtalet ska användas av FMV och Försvarsmakten över hela landet för att avropa materiel och lokala installationstjänster inom data- och teleområdet vid garnisoner, flottiljer och baser. Avtalet gäller till och med den 7 mars 2019 med möjlighet till ytterligare två plus två års förlängning.

– Vi har arbetet för försvarsmakten med denna typ av installationer sedan 2011. Att vi nu får fortsatt förtroende och dessutom blir deras enda leverantör på området är mycket glädjande, säger Fredrik Allthin, VD på Assemblin El.

– Avtalet möjliggör en samordnad och enad leverans till det svenska försvarets anläggningar. Vi får som enda leverantör ansvaret för att installationskraven följs vid lokala installationer över hela Sverige, konstaterar Fredrik Thorn, avtalsansvarig på Assemblin El.

I Assemblin El:s åtagande ingår projektering, material, installationsarbete, driftssäkring, tester/verifieringar, dokumentation, tekniskt stöd och underhåll.

– Ett av de viktigaste skälen till att vi fått detta avtal är att vi motsvarande de högt ställda kraven på kunskap gällande fiberteknik och installation av fibersystem. Det är också avgörande att denna kompetens finns hos våra medarbetare över hela landet., säger Fredrik Thorn.

Assemblin El är redan igång med projekt för FMV och Försvarsmakten. Flera nya insatser inom ramen för avtalet är under planering och kommer att genomföras kontinuerligt.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se