Assemblin i rikstäckande samarbetsavtal med Scania

Scania har under våren fört en leverantörsdialog om förlängt och utökat samarbete för sina samtliga anläggningar i Sverige. En dialog som lett fram till att Scania och Assemblin nu tecknat rikstäckande avtal om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.

Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter.

– Som en del i vår utveckling för att fortsatt vara ledande i vår bransch arbetar vi kontinuerligt med att följa upp, utvärdera och se över vår portfölj av leverantörer. I de samtal vi fört med Assemblin, kring våra behov av installationstjänster, har de visat stort engagemang, lyhördhet och förståelse för våra ambitioner. Då Assemblin är ett av de ledande multidisciplinära installationsföretagen i Norden är avtalet strategiskt viktigt för oss både ur regionalt och nationellt perspektiv, säger Mats Ajodan, Inköpschef, Scania.

– Scania har på ett mycket professionellt och tydligt sätt visat vad som är avgörande för att de ska nå framgång i sin bransch med sina kunder. Vår dialog har, under hela utvärderingsprocessen, präglats av ett öppet och rakt förhandlingsklimat. Vi är övertygade om att vi ska kunna leva upp till deras högt ställda kvalitetskrav för såväl större komplexa projekt som i löpande service och underhåll. Något som är helt i linje med våra egna mål och krav på kvalitet, säger Thomas Rebermark, Informations- och Marknadschef, Assemblin.

För mer information kontakta:

Thomas Rebermark, Informations- och Marknadschef, Assemblin, +46 (0)10 475 39 81, thomas.rebermark@assemblin.seMats Ajodan, Sourcing Manager, Scania CV AB, mats.ajodan@scania.com

Om Scania

Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 45 000 anställda. Av dessa arbetar 3 500 inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige i närheten av företagets produktionsenheter. Scanias inköpsavdelning kompletteras av lokala inköpskontor i Polen, Tjeckien, USA och Kina. Produktionen sker i Europa och Latinamerika. Dessutom arbetar ungefär 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och serviceorganisation.

Scanias identitet utformas av dess kunder och produkter – fordon, tjänster och finansiering – och av människorna inom företaget, deras värderingar och arbetsmetoder. Tre kärnvärden – ”kunden först”, ”respekt för individen” och ”kvalitet” – håller företaget samman och utgör grunden för Scanias kultur, ledarskap och framgång.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer, gå in på: www.scania.se eller www.assemblin.com