Assemblin decentraliserar funktioner för att utveckla verksamheten och stärka kundnyttan

– Flera funktioner som centraliserades under Imtechs flagg återgår nu till respektive bolag inom Assemblin. Det gäller till exempel HR, ekonomi, inköp och affärsutveckling. På det viset får varje verksamhet större möjligheter att utveckla sin egen installationsaffär och specialitet, utan att vi tappar den styrka det innebär att vara multidisciplinär. Det ligger helt i linje med vad varumärket Assemblin står för.

Erbjudande
Plats

Så sammanfattas den decentralisering som nu genomförs inom Assemblin av Roger Axelsson, tf CEO/CFO och Anne Veiksaar, Varumärkes- och Kommunikationschef.

Assemblin har bolag inom VS, El och Ventilation i Sverige. Dessa verksamheter stärktes väsentligt i och med att Assemblin i juli förvärvade Skanska Installation. Norge och Finland täcks av nationella enheter.

– En viktig del av vårt erbjudande är den bredd våra kompletterande verksamheter ger tillsammans. Detta efterfrågas av allt fler kunder som vill ha en enda partner för alla typer av installationer och installationsservice. Men samtidigt är det viktigt att ha fokus på de enskilda företagens specialiteter och på de lokala marknaderna och vilka specifika lösningar varje kund behöver. Det får vi genom att återföra viktiga funktioner till respektive bolag, säger Anne Veiksaar.

– Beslutet att genomföra decentraliseringen togs efter att vi lyssnat noga på önskemål och behov ute i verksamheterna. Att denna decentralisering genomförs parallellt med integreringen av Skanska Installation i Assemblin passar också mycket bra, menar Roger Axelsson.

Ett par nyckelfunktioner, IT och Kommunikation/Varumärke, kommer att ligga kvar på koncernnivå även framöver.

– Arbetet med dessa uppgifter är bra att samordna för hela Assemblin, för att få ett så starkt stöd för verksamheterna som möjligt. Där det finns lika behov är det klokt att satsa på lika lösningar, säger Anne Veiksaar.

– Assemblin ska vara känt som installationsföretaget med de bästa personella resurserna på alla områden. Det skapar energi, trivsel och stolthet i hela organisationen. Till gagn för kunder, samarbetspartners och kollegor.

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se