Triton fullbordar förvärv av Imtech Nordic

Triton fonder har framgångsrikt fullbordat förvärvet av Imtech Nordic, en ledande och komplett teknisk installations- och servicepartner med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland.

Plats

Verksamheten består av tre affärsområden: Värme & Sanitet, Ventilation och El. Triton fond IV har förvärvat samtliga aktier i bolaget från Waterval BV. Parterna har enats om att inte lämna ut inköpspriset. Ny styrelse är utsedd och ny VD för Imtech Nordic, med omgående tillträde, blir Mats Jönsson.

– Vår ambition är att skapa stabilitet, stödja företagsledning och medarbetare på Imtech Nordic genom att investera i bolagets tillväxt och utveckling. Vi ska bidra med våra strategiska insikter och kunskaper såväl från tjänstesektorn som från operationell styrning. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med företagsledningen och den nya styrelsen i byggandet av ett ännu starkare företag, säger Peder Prahl, Director of the General Partner för Triton Fonder.

Den nya styrelsen för Imtech Nordic AB består av Lars-Ove Håkansson (ordförande), Carl Johan Falkenberg (ledamot) ochYoung Kim (ledamot).Med omgåendeverkan tillträder Mats Jönsson som VD och koncernchef för Imtech Nordic. Mats är tidigare koncernchef för Coor Service Management, och har många års erfarenhet från ledande befattningar inom Skanska.

– Jag är både hedrad och glad åt förtroendet att få leda ett så spännande och kunnigt bolag. Det är med stolthet jag ser fram emot att bli en del av Imtech Nordic. Första tiden kommer jag ägna åt att lära känna bolaget, och medarbetare för att tillsammans med företagsledningen sedan forma vägen framåt. Jag vill samtidigt passa på att tacka Håkan Kirstein som, i rollen som interims-VD, bidragit till att bolaget har hållit en stabil kurs under en turbulent period, säger Mats Jönsson, vd för Imtech Nordic.

– Mitt uppdrag som interims-VD för Imtech Nordic har varat i 17 månader. Det är en längre period än vad som var sagt från början och jag har nu valt att inte förlänga mitt kontrakt. Det har varit en spännande och lärorik tid i en, för mig, ny bransch. Med den turbulens som varit är jag glad för att alla engagerade medarbetare nu fått en stabil ägare i Triton och en erfaren och mycket kompetent koncernchef. Det finns alla möjligheter till fortsatt framgång för verksamheten och det känns extra bra att kunna lämna över stafettpinnen till just Mats, säger Håkan Kirstein.

För mer information kontakta:

Thomas Rebermark, Informations- & Marknadschef, Imtech Nordic, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: thomas.rebermark@imtech.se

Marcus Brans, Triton, +49 69 921 02204, brans.wp@triton-partners.com

Om Imtech Nordic

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på den nordiska marknaden erbjuder vi en rad produkter och tjänster inom värme & sanitet, elteknik och ventilation under varumärket Imtech Nordic. Vi omsätter ca 7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerade på ett hundratal orter.

För mer information: www.imtech.se

Om Triton

Triton fonder utvecklar medelstora verksamheter inom industrin, företagstjänster och sektorerna konsument/hälsa. Investeringarna sker i bolag med huvudkontor i norra Europa med geografiskt fokus på Tyskland, Schweiz, Österike och de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Tritons ambition är att bygga bättre företag på längre sikt. Triton och deras exekutiva ledning vill vara ombud för positiv förändring mot operationellt hållbara förbättringar och tillväxt. De nuvarande 29 bolagen i Tritons portfölj har en sammanlagd försäljning om cirka 13 miljarder Euro och över 55,000 medarbetare.

För mer information: www.triton-partners.com/