Stort universitetsprojekt för Imtech i Sundsvall

Imtech har fått uppdraget att svara för värme, sanitet och kyla vid en stor om- och tillbyggnad på Mittuniversitetet i Sundsvall. Campus Åkanten ska byggas ut med en helt ny del samtidigt som de gamla lokalerna byggs om. Totalt handlar det om 5 800 kvadratmeter nybyggnad samt 6 000 kvadratmeter ombyggnad. Ombyggnadsarbetet har inletts och hela projektet ska vara slutfört i juni nästa sommar.

Ordersumman för Imtech är ca 11 miljoner kronor och entreprenadformen är generalentreprenad. Beställare är det kommunägda fastighetsbolaget SKIFU. Monteringsarbetet inleddes i april och pågår till 30 juni 2016.

- Upphandlingen skedde enligt LOU där pris, kompetens och kvalitet var avgörande, vilket naturligtvis känns bra för oss, säger Ulf Kinert, som är filialchef för Imtech VS-teknik i Sundsvall.

Utmaningen i projektet är omfattningen. Sammanlagt handlar det om åtta mil rör som ska dras. Förutom VS-installationerna utför Imtech även kylinstallationerna.

De byggnader som berörs av projektet är delar av fastigheten Grönborg 8, som även ska inrymma ett nytt kreativt centrum, samt Förrådet 4. Utöver en ombyggnad av husen uppförs även en ny byggnad mellan de två fastigheterna.

För mer information kontakta Ulf Kinert, filialchef, Imtech VS-teknik Sundsvall, tel 010-475 31 01, e-post: ulf.kinert@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.