Stort sprinklerprojekt för Imtech i Jönköping

Imtech har fått uppdraget att svara för sprinkler, värme och sanitet i det nya automatiserade höglager som Elgiganten uppför strax söder om Jönköping. Totalt ska Elgiganten bygga till 11 000 kvadratmeter och det nya lagret blir drygt 30 meter högt. Den nya byggnaden lokaliseras mot E4:an och är en utbyggnad av redan befintligt lager.

Erbjudande
Plats

Den totala ordersumman för Imtech uppgår till drygt 17 miljoner kronor, varav sprinklerkontraktet är på strax över 13 miljoner kronor.Imtech VS-teknik Sprinkler i Växjö svarar för projektering och installation av sprinkler i hela anläggningen och Imtech-filialen Bankeryds Rör svarar för projektering och installation av värme och sanitet. Projekteringen pågår och monteringsarbetet startar i vår. I mitten av januari 2016 beräknas höglagret vara färdigt. Beställare är Blue Wall Construction AB och entreprenadformen är totalentreprenad. I genomsnitt sex man från Imtech kommer att vara igång från och med maj.

- Volymen och höjden blir den största utmaningen och kommer att ställa stora krav på logistiken, säger Magnus Edlund, filialchef för Imtech VS-teknik Sprinkler i Växjö. Hela lagret kommer att fyllas av ställage, vilket gör att det blir enormt stora mängder sprinklerhuvuden och rör som ska monteras.

Sammanlagt handlar det om 20 000 sprinklerhuvuden och 1,5 meter rör till varje sprinklerhuvud. Sprinklerinstallationen vid yttertaket 30 meter upp i luften är en av utmaningarna liksom nivåsprinklingen inom varje ställage.

Förutom tillbyggnaden av lagret har Imtech också anlitats för renoveringen av de gamla lagerlokalerna som byggs om till teknikrum och kontor. Här har arbetet inletts.

Bra referenser från tidigare utförda installationer och personliga kontakter gjorde att Imtech fick uppdraget.

- Vår tekniska kompetens, erfarenheter av liknande projekt och lokala förankring vägde tungt, berättar Magnus. Vi har också bidragit med en egen teknisk lösning på sprinklersidan som reducerade priset i förfrågningsunderlaget med 20 procent. Lösningen gällde sektionering och dimensionering av en vattenkälla.

För mer information kontakta

Magnus Edlund, filialchef Imtech VS-teknik Sprinkler i Växjö, 010-475 15 90, e-post: magnus.edlund@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.