Stort projekt för Imtech i Mölnlycke

Imtech har fått i uppdrag att svara för värme, sanitet och sprinkler i Rosemount Tank Radar AB:s nya produktionsanläggning och kontor i Mölnlycke Företagspark. Fastigheten utformas som två sammanlänkade byggnader på en total yta av cirka 17 000 kvadratmeter där runt 400 personer kommer att arbeta. Kostnaden för projektet är cirka 200 miljoner kronor. Fastigheten byggs av Veidekke Bygg Väst.

Imtech VS-teknik i Göteborg svarar för projektering och installation av värme och sanitet medan filialen i Växjö står för sprinklerinstallationerna i hela anläggningen. Projekteringen pågår och monteringsarbetet inleds i januari 2015. Projektet kommer att färdigställas i januari 2016. Entreprenadformen är totalentreprenad.

- Goda relationer med beställaren Veidekke och bra referenser från tidigare utförda installationer gjorde att vi fick jobbet, säger Martin Landström, filialchef för Imtech VS-teknik i Göteborg.

På sprinklersidan handlar det om installationer i både kontors- och industribyggnaden. Byggnadsmaterialet, brandskyddet och utrustningen ska väljas och konstrueras enligt FM Globals sprinklerstandarder.

- Det ställer höga krav på projekteringen av sprinkleranläggningen, säger Magnus Edlund, filialchef för Imtech VS-teknik Sprinkler i Växjö.

Målet är en helt skyddad byggnad som resulterar i en ”Highly Protected Risk (HPR)-anläggning.

Byggnaden utförs energimässigt som Green Building.

Anläggningen kommer att bestå av 9 900 kvadratmeter industribyggnad varav cirka 1 700 kvadratmeter entresol och cirka 7 100 kvadratmeter kontor varav 400 kvadratmeter restaurang.

Ordersumman för VS-delen är nästan 11 miljoner kronor och för Sprinkler närmare 8 miljoner kronor.

Rosemount Tank Radar är ett helägt dotterbolag inom den amerikanska koncernen Emerson.

För mer information kontakta

Martin Landström, filialchef, Imtech VS-teknik Göteborg, tel 010-475 20 70, e-post: martin.landstrom@imtech.se

Magnus Edlund, filialchef VS-teknik Sprinkler Växjö, 010-475 15 90 , e-post: magnus.edlund@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.

www.imtech.se