Stort flygplatsprojekt för Imtech

Imtech har fått uppdraget att svara för VS-installationerna i en kombinerad helikopterhangar och administrationsbyggnad på flygflottiljen F 17 i Kallinge. Ordersumman är cirka 22 miljoner kronor. Byggnadens totala bruttoyta är drygt 21 000 kvadratmeter med plats för 17 helikoptrar.

Helikopterhangaren och flygledartornet ingår i Ronnebypaketet som innebär en omfattande tillbyggnad av flygflottiljen. 2017 kommer F17 att vara en av de flygflottiljer i Sverige som har flest flygplan och helikoptrar. Den beräknade kostnaden för hela projektet är 310 miljoner kronor.

- Det är många inblandade i projektet och åtskilliga kilometer rör som ska dras. Mängden installationer och hangarens storlek gör att förmågan att samordna och hantera logistik är avgörande. Något vi med glädje tar oss an, säger Roland Lönngren, filialchef för Imtech VS-teknik i Ronneby.

Hangaren ska stå färdig att tas i bruk före sommaren 2017 och installationsarbetet inleds i dagarna. Produktionsansvarig är Tommy Ljungkrantz. Skanska är generalentreprenör, beställare och byggherre är Fortifikationsverket.

- Projektet är strategiskt viktigt för oss både ur lokalt och regionalt perspektiv. Med specialister inom kalkyl, inköp, projektering och samordning kommer vi att agera stöd till de lokala medarbetarna genom hela projektet, säger regionchef Patrik Nilsson.

Kompetens, resurser och framgångsrikt samarbete i liknande projekt på flygflottiljen gjorde att Imtech fick uppdraget. Tidigare har Imtech svarat för VS-installationerna i det nya flygledartornet.

- Det är hedrande att Skanska värderat vår kompetens och kapacitet vid val av partner för VS-entreprenaden. Att aktivt kunna medverka i större komplexa projekt är något som är helt i linje med våra mål, säger Patrik Nilsson.

Om Imtech Nordic:

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på den nordiska marknaden erbjuder vi en rad produkter och tjänster inom värme & sanitet, elteknik och ventilation under varumärket Imtech Nordic. Vi omsätter ca 7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerade på ett hundratal orter. För mer information: www.imtech.se

För mer information kontakta:

Roland Lönngren, filialchef, Imtech VS-teknik Ronneby, tel 010-475 10 55, roland.lonngren@imtech.se

Thomas Rebermark, informations- och marknadschef, Imtech Nordic AB tel: 010-475 39 81, e-post: thomas.rebermark@imtech.se