Royal Imtech N.V. säljer Imtech Nordic

Idag, den 13 augusti, informerade det holländska moderbolaget, Royal Imtech N.V., marknaden att man avyttrat samtliga aktier i Imtech Nordic.

Erbjudande
Plats

Det här ett noggrant planerat interimistiskt steg för att omgående och definitivt skapa stabilitet i Imtech Nordic och skilja den lönsamma nordiska verksamheten från det problemtyngda holländska moderbolaget och omedelbart säkra Imtech Nordics finansiering.

Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, är fortsatt opåverkade av denna situation. Samtliga rättigheter, förpliktelser och åtaganden i alla de avtal bolaget har idag kommer fortsatt gälla intakt.

Imtech Nordic är fortsatt ett lönsamt och självförsörjande bolag med säkrad finansiering och fortsatt positiva resultat på årsbasis. Händelserna inom den holländska koncernen påverkar inte Imtechs avtal och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland.

Detta är ett intermistiskt steg för att skapa stabilitet för Imtech Nordic före en slutlig överföring till en ny långsiktig ägare. Förhandlingar med nordiska institutioner är långt framskridna och ytterligare information förväntas tillkännages inom en snar framtid.

Om Imtech Nordic:

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, en division inom det publikt listade Royal Imtech N.V. har blivit en av marknadsledarna på den nordiska marknaden. Kombinationen av Värme & Sanitet, Ventilation och Elinstallation & Service har skapat en komplett teknisk installationspartner som erbjuder en rad produkter och tjänster under varumärket Imtech Nordic. Bolaget omsätter cirka 7,8 miljarder kronor och är verksamt på omkring 100 orter i Sverige, Norge och Finland med drygt 5,000 medarbetare.

För mer information kontakta:Thomas Rebermark, informations- och marknadschef, Imtech Nordic AB tel: 010-475 39 81, e-post: thomas.rebermark@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

Om Imtech Elteknik

Imtech Elteknik är en av Sveriges största aktörer inom elteknik med många år i branschen. Idag har vi ca 2 200 anställda på ett 70-tal platser i landet, och en årlig omsättning på omkring 2,2 miljarder kronor. Verksamheten omfattar allt ifrån totallösningar till mindre, enskilda insatser inom elkonstruktion, elinstallation, elservice samt data & telecom. Vi arbetar med säkerhet, automation och kraftteknik samt med energioptimering. Vi har flera elverkstäder och riktar oss främst till industri, offentlig förvaltning, fastighetsägare och byggföretag.

Imtech Elteknik är tillsammans med Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

Om Imtech Ventilation

Imtech Ventilation är bland de största aktörerna på den svenska marknaden.

Man sysselsätter runt 350 anställda och har en omsättning på omkring 900 miljoner kronor. Kontoren finns från Ystad i söder till Luleå i norr, och en särskild utlandsavdelning tar hand om kunderna utanför Sveriges gränser. Imtech Ventilation erbjuder allt från helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla till samordning av integrerade entreprenader med ventilation, el, VS, kyla och styr & övervakning. En annan viktig del av verksamheten utgörs av energirådgivning och energieffektivisering inom industri- och fastighetssektorn.

Imtech Ventilation är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech VS-teknik en del av Imtech Nordic.

Boilerplate Imtech Nordic

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, har blivit en av marknadsledarna på den nordiska marknaden. Kombinationen av Värme & Sanitet, Ventilation och Elinstallation & Service har skapat en komplett teknisk installationspartner som erbjuder en rad produkter och tjänster under varumärket Imtech Nordic. Bolaget omsätter cirka 7,8 miljarder kronor och är verksamt på omkring 100 orter i Sverige, Norge och Finland med drygt 5,000 medarbetare.